Tháng 12/2020, Trung tâm Phát triển Quốc tế – Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 2 cho các cao học viên Khoá 9 chương trình thạc sĩ Quản trị Tài Chính Việt – Pháp liên kết giữa Đại học Ngoại thương và Đại học Rennes 1 Pháp.

Hội đồng bảo vệ gồm: Về phía Đại học Rennes 1 có GS. Jean Laurent Viviani – Trường Quản lý IGR, Đại học Rennes 1, Pháp, PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng – Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng trường ĐH Ngoại thương, TS.Nguyễn Hải Ninh – Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế. 

Tháng 12/2020, Trung tâm Phát triển Quốc tế – Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 2 cho các cao học viên Khoá 9 chương trình thạc sĩ Quản trị Tài Chính Việt – Pháp liên kết giữa Đại học Ngoại thương và Đại học Rennes 1 Pháp.
Tháng 12/2020, Trung tâm Phát triển Quốc tế – Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 2 cho các cao học viên Khoá 9 chương trình thạc sĩ Quản trị Tài Chính Việt – Pháp liên kết giữa Đại học Ngoại thương và Đại học Rennes 1 Pháp.

Do tình hình dịch COVID 19 nên hội đồng triển khai kết nối trực tuyến với Giáo sư của ĐH Rennes 1, Pháp qua hình thức trực tuyến.

Theo lịch được sắp xếp, các nhóm học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình bằng tiếng Anh, hầu hết tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết.

Do tình hình dịch COVID 19 nên hội đồng triển khai kết nối trực tuyến với Giáo sư của ĐH Rennes 1, Pháp qua hình thức trực tuyến.
Do tình hình dịch COVID 19 nên hội đồng triển khai kết nối trực tuyến với Giáo sư của ĐH Rennes 1, Pháp qua hình thức trực tuyến.

Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn. Bên cạnh đó, các thành viên của các Hội đồng đã đưa ra nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Sau 12 tháng học tập với những kiến thức đã tích luỹ, cùng với việc kết nối, trao đổi thực tế nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, các học viên có thể áp dụng các kiến thức vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công việc của bản thân.

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây