Căn cứ trên Quyết định số 1299/QĐ-ĐHNT và Quyết định số 2359/QĐ-ĐHNT của trường ĐH Ngoại thương, Trung tâm Phát triển Quốc tế trân trọng chúc mừng các sinh viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế Cử nhân Quốc tế Việt – Hàn theo danh sách dưới đây đã xuất sắc giành Học bổng Khuyến Khích học tập của Nhà trường vì thành tích học tập trong năm học 2019 – 2020:

Danh sách sinh viên nhận Học bổng Khuyến Khích học tập lớp Cử nhân Quốc tế Việt – Hàn CID FS02:

STT Họ và tên Mã sinh viên GPA
1 Trần Hà Diệu Linh 1807050014 89.25
2 Đỗ Thị Diệp Anh 1807050016 87.75
3 Nguyễn Diệu Linh 1807050013 87.08
4 Đỗ Thùy Linh 1807050012 86.50
5 Đào Thị Hải Yến 1807050026 85.58
6 Mai Anh 1807050017 85.50
7 Văn Kỳ Anh 1807050027 84.50

Danh sách sinh viên nhận Học bổng Khuyến Khích học tập lớp Cử nhân Quốc tế Việt – Hàn CID FS03:

STT Họ và tên Mã sinh viên GPA
1 Ngô Kiều Trang 1907050096 85.41
2 Nguyễn Gia Long 1907050017 84.47
3 Võ Minh Đăng 1907050009 83.71
4 Cao Diệu Vi 1907050028 81.29
5 Đặng Thị Phương Thúy 1907050081 80.71
6 Nguyễn Minh Hạnh Tâm 1907050042 80.59
7 Phạm Linh Hương 1907050079 80.29

Xin chúc mừng các sinh viên đã giành học bổng và chúc các bạn tiếp tục phát huy trong năm học này!

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây