Căn cứ thông báo số 29/TB-ĐHNT ngày 20/02/2020 về Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ ngày 23/02/2020 đến 29/02/2020, Trung tâm Phát triển Quốc tế thông báo: Từ ngày 24/02/20202, các lớp Cử nhân chương trình liên kết với trường Kinh doanh quốc tế SolBridge sẽ được triển khai dưới hình thức học tập trực tuyến như sau:

  • Sinh viên cung cấp cho Giáo viên chủ nhiệm ID Skype chậm nhất vào ngày 23/02/2020. GVCN tạo Group Skype của các lớp và thông báo cho giảng viên, sinh viên chậm nhất vào ngày 23/02/2020. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không cung cấp thông tin được xem là tự ý bỏ học và sẽ bị xử lý theo quy chế của Nhà trường.
  • Sinh viên có trách nhiệm tham gia học tập trực tuyến đầy đủ theo đúng quy định của nhà trường.
  • Các lớp học sẽ diễn ra theo Thời khóa biểu đã được thông báo.Việc học trực tuyến sẽ bắt đầu từ ngày 24/02/2020 cho đến khi có thông báo mới của Trung tâm Phát triển Quốc tế.
  • Giảng viên và sinh viên nếu cần hỗ trợ thêm thông tin liên quan có thể liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm (Ms. Quỳnh – SĐT: 0975 010 039).

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Phát triển Quốc tế – Trường Đại học Ngoại thương

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây