Để giúp Quý vị nắm được các hoạt động giáo dục Học kỳ I năm học 2020 – 2021 và phối hợp cùng nhà trường một cách hiệu quả, cũng như hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ cho sinh viên trước khi chuyển tiếp sang học tập Hàn Quốc, Trung tâm Phát triển Quốc tế trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự buổi Họp phụ huynh Học kỳ I năm học 2020 – 2021 của lớp Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế Việt – Hàn CIDFS03 và CIDFS04 như sau:

Lịch họp phụ huynh lớp CIDFS03:

  • Thời gian: Sáng 10h – 12h, Thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020.
  • Địa điểm: Phòng A1108, tầng 11, nhà A, trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Lịch họp phụ huynh lớp CIDFS04:

  • Thời gian: Sáng 08h – 10h, Thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020.
  • Địa điểm: Phòng Hội thảo Liên Việt A10001, tầng 10, nhà A, trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Kính đề nghị Quý vị đi họp đầy đủ và đúng giờ. Quý phụ huynh vui lòng xác nhận việc tham dự qua Giáo viên chủ nhiệm: Cô Quỳnh – 0975010039.
Trân trọng thông báo,

Trường Đại học Ngoại thương

Trung tâm Phát triển Quốc tế

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây