Trong bối cảnh cả nước chung sức, đồng lòng, quyết tâm chống dịch Covid-19, nhằm san sẻ những khó khăn với sinh viên và gia đình, vào ngày 07/4/2020, Trường Đại học Ngoại thương quyết định thông qua gói hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho sinh viên, cụ thể bao gồm:

1. Hệ đại học chính quy:

– Hỗ trợ số tiền tương đương 5% học phí của học kỳ 2 năm học 2019-2020 (số tiền này được giảm trừ trực tiếp vào học phí phải nộp của học kỳ 2 năm học 2019-2020), cho toàn bộ sinh viên hệ đại học chính quy ở cả 3 cơ sở;
– Triển khai ngay việc xét cấp bổ sung học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 và đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên với mức học bổng tương đương 50%-100% học phí của học kỳ 2 năm học 2019-2020;
– Ngoài ra, các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch còn có thể tham gia chương trình cho vay học bổng FTU-Mabuchi với lãi suất 0% trong thời gian học tập tại trường (theo thông báo và hướng dẫn cụ thể từ P. QLĐT);
– Đối với các đối tượng chính sách, ngoài việc được miễn giảm học phí theo quy định, sẽ được nhận thêm một khoản hỗ trợ tài chính từ nhà trường, cụ thể:
+ Hỗ trợ bằng tiền tương ứng 300.000đ/1sinh viên đối với sinh viên được miễn 100% học phí và sinh viên được nhận tiền hỗ trợ kinh phí học tập;
+ Hỗ trợ 300.000đ/1 sinh viên đối với sinh viên được giảm 50%, 70% học phí; khoản tiền hỗ trợ này được trừ trực tiếp vào số tiền học phí phải nộp của kỳ 2 năm học 2019-2020.

2. Học viên cao học và các loại hình đào tạo khác:

hỗ trợ cho sinh viên hệ vừa học vừa làm, sinh viên hệ liên kết đào tạo quốc tế, học viên sau đai học và nghiên cứu sinh trong trong mùa dịch COVID-19 số tiền 300.000đ cho một sinh viên/học viên. Số tiền hỗ trợ được trừ trực tiếp vào số tiền học phí phải đóng phát sinh trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

3. Giãn tiến độ nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020:

Lùi thời hạn nộp học phí 1 tháng cho toàn bộ sinh viên, học viên của nhà trường (Thời hạn nộp học phí chậm nhất được điều chỉnh từ ngày 31/05/2020 sang ngày 30/06/2020).

Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai ngay việc xét cấp bổ sung học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 và đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên với mức học bổng tương đương 50%-100% học phí.

Ngoài ra, các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch còn có thể tham gia chương trình cho vay học bổng FTU-Mabuchi với lãi suất 0% trong thời gian học tập tại trường.

Đối với các đối tượng chính sách, ngoài việc được miễn giảm học phí theo quy định, sẽ được nhận thêm một khoản hỗ trợ tài chính từ nhà trường. Học viên cao học và các loại hình đào tạo khác cũng đã được nhà trường thông qua các hình thức hỗ trợ phù hợp, trong đó có hỗ trợ tài chính.

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây