“Project-based learning” – Học qua dự án là một phương pháp học tập dựa trên việc giao một dự án cho người học và cần sự hợp tác với nhau để tạo nên một sản phẩm, một bài thuyết trình hoặc dạng thể hiện nào đó hoàn thành cuối môn học thì sinh viên các Chương trình quốc tế trường Đại học Ngoại thương đã và đang được liên tục thực hiện và học thông các dự án để giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thị trường thực tế và kinh nghiệm làm việc thực địa.

Trong tuần qua là những học phần đầu tiên cho việc Field Research – Nghiên cứu thị trường thực địa với các phương pháp: In-depth Interview (Phỏng vấn sâu), Observation Method (Phương pháp quan sát)… để thu thập những dữ liệu sơ cấp về hành vi tiêu dùng sản phẩm/ dịch vụ của người tiêu dùng.

Trong tuần qua là những học phần đầu tiên cho việc Field Research – Nghiên cứu thị trường thực địa với các phương pháp: In-depth Interview (Phỏng vấn sâu), Observation Method (Phương pháp quan sát)… để thu thập những dữ liệu sơ cấp về hành vi tiêu dùng sản phẩm/ dịch vụ của người tiêu dùng.

Trong đó có thể kể đến các dự án nổi bật – List of scenarios
No Type of product/service
1. English center service – Team Tiến Phong
2. F&B service – Team Tâm Vũ
3. Retail – Nam
4. Education Service – Hưng (CID)
5. Banking Service
6. Beauty Service – Team Trâm Anh
7. Coffee shop service – Team Linh
9. Bus service
10. Tourism service – Team Ánh
11. Credit card service

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây