Vào sáng ngày 03 tháng 02 năm 2018, tại Phòng A1001, tầng 10, nhà A – Trường ĐH Ngoại thương, Trung tâm Phát triển Quốc tế – CID đã tổ chức buổi họp phụ huynh Học kì I, năm học 2017-2018 cho các lớp Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Trường Kinh doanh quốc tế SolBridge.

Cuộc họp đã tổng kết, đánh giá tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên các chương trình thuộc Trung tâm trong giai đoạn 1 (từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2017), đồng thời thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh, thời khóa biểu, kế hoạch học tập các môn chuyên ngành. 

Bên cạnh việc tổng kết các hoạt động của lớp, cuộc họp cũng phổ biến lại các Quy định dành cho Phụ huynh và Sinh viên, cũng như kế hoạch hoạt động ngoại khoá, thăm quan Doanh nghiệp theo mô hình đào tạo định hướng Ứng dụng – Thực hành của Chương trình.

Xin cảm ơn các vị phụ huynh đã tham gia cuộc họp đầy đủ và đúng giờ. 

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây