Ngày 01/10/2018, Trung tâm Phát triển Quốc tế – Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các cao học viên Khoá 7 chương trình thạc sĩ Tài Chính (Quản lý nguồn vốn) liên kết giữa Đại học Ngoại thương và Đại học Rennes 1 Pháp.

Ngày 01/10/2018, Trung tâm Phát triển Quốc tế - Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các cao học viên Khoá 7 chương trình thạc sĩ Tài Chính (Quản lý nguồn vốn) liên kết giữa Đại học Ngoại thương và Đại học Rennes 1 Pháp.
Ngày 01/10/2018, Trung tâm Phát triển Quốc tế – Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các cao học viên Khoá 7 chương trình thạc sĩ Tài Chính (Quản lý nguồn vốn) liên kết giữa Đại học Ngoại thương và Đại học Rennes 1 Pháp.

Hội đồng bảo vệ gồm GS. Jean Laurent Viviani – Trường Quản lý IGR, Đại học Rennes 1, Pháp, TS.Nguyễn Hải Ninh – Giám đốc Trung tâm PTQT, và thầy, cô của Khoa Tài Chính Ngân hàng trường ĐH Ngoại thương.

Các cao học viên bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh trước hội đồng.
Các cao học viên bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh trước hội đồng.

Theo lịch được sắp xếp, các nhóm học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình bằng tiếng Anh, hầu hết tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết.

Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn. Bên cạnh đó, các thành viên của các Hội đồng đã đưa ra nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Sau gần 12 tháng học tập và phấn đấu, các cao học viên đã dần chạm tới đích đến. 

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây