Ngày 26/5/2018, trường Đại học Ngoại thương sẽ tổ chức Lễ khánh thành phòng Hội thảo quốc tế Solbridge tại Phòng Hội thảo quốc tế Liên Việt, Tầng 10 nhà A, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Căn cứ theo thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Trường Kinh doanh Quốc tế (KDQT) Solbridge, Căn cứ tờ trình ngày 31/01/2018 của Trung tâm PTQT trình bày về việc Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương đã chọn phòng học A1108 là phòng học được Trường Kinh doanh Quốc tế (KDQT) Solbridge đầu tư sửa chữa, đầu tư mới các trang thiết bị hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế.

Lễ khánh thành phòng Hội thảo quốc tế Solbridge

  • Thời gian: 10:00 – 11:30, thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018
  • Địa điểm: Phòng hội thảo quốc tế Liên Việt, Tầng 10 nhà A, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng kính báo!

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây