Ngày 8/9/2017, Trung tâm Phát triển Quốc tế trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi họp phụ huynh chương trình Cử nhân Việt – Hàn lớp FS01.

Ngày 8/9/2017, Trung tâm Phát triển Quốc tế trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi họp phụ huynh chương trình Cử nhân Việt - Hàn lớp FS01.
Ngày 8/9/2017, Trung tâm Phát triển Quốc tế trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi họp phụ huynh chương trình Cử nhân Việt – Hàn lớp FS01.

Tại buổi họp phụ huynh, TS. Nguyễn Hải Ninh – Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế trường Đại học Ngoại thương đã đại diện trường tổng kết năm học 2017 – 2018, đánh giá tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên và thông báo tới quý phụ huynh kế hoạch năm học 2018 – 2019.

Sinh viên lớp Cử nhân Việt – Hàn FS01 đã có năm học thành công, thể hiện trên thành tích học tập của sinh viên cùng cùng nhiều hoạt động ngoại khoá, thăm quan doanh nghiệp VIACO, SAMSUNG, Lotte,…

Bên cạnh đó, phụ huynh được phổ biến cụ thể thời khóa biểu, kế hoạch học tập học kì 1 năm học 2018 – 2019 cũng như phổ biến các Quy định dành cho phụ huynh và sinh viên, kế hoạch hoạt động ngoại khóa, thăm quan thực tế Doanh nghiệp.

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây