Sinh viên các chương trình cử nhân liên kết đào tạo quốc tế của Trung tâm Phát triển Quốc tế trường ĐH Ngoại thương vui lòng tải mẫu đơn tại đây, in và điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm để làm thủ tục xin nghỉ học tạm thời:

https://dtqt.ftu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/Don-xin-nghi-hoc-tam-thoi.docx

  • Điền đúng và đầy đủ thông tin vào mẫu Đơn xin bảo lưu (do Chương trình cấp), có ghi số điện thoại liên lạc và học phí được bảo lưu.
  • Lấy ý kiến và xác nhận của phụ huynh.
  • Nộp cho Giáo viên chủ nhiệm lớp để làm Quyết định bảo lưu tại F203, tầng 2 nhà F.
  • Giáo viên chủ nhiệm xin ý kiến Lãnh đạo Trung tâm sau đó thông báo kết quả, quyết định cho sinh viên. 

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây