Sinh viên/ Học viên các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Trung tâm Phát triển quốc tế trường Đại học Ngoại thương vui lòng tải mẫu đơn xác nhận sinh viên tại đây, in và điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm. 

https://dtqt.ftu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/Don-xin-xác-nhận-SV.docx

GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY GIỚI THIỆU SINH VIÊN:

  • Tải mẫu đơn xác nhận sinh viên (Mẫu đơn) và điền đầy đủ thông tin theo mẫu.
  • Nộp cho Giáo viên chủ nhiệm lớp. Chương trình Cử nhân nộp tại F203, tầng 2 nhà F; Chương trình Thạc sĩ nộp tại A1204, tầng 12, nhà A.
  • Nhận lại đơn đã ký xác nhận của Trung tâm và mang xuống Văn thư tầng 1, nhà A để lấy dấu.

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây