THẠC SỸ BÙI MAI ANH 
Phụ trách chương trình thạc sỹ quản trị nguồn vốn – RENNES 1
Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng – Đại học Ngoại thương
Cử nhân Tài chính – Ngân hàng – Đại học kinh tế quốc dân

Điện thoại:  (024) 32595155 (Ext: 398)            Email: anh.buimai@ftu.edu.vn

 

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây