THẠC SỸ HÀ CẨM VÂN

Phụ trách chương trình thạc sỹ quản trị nguồn vốn – RENNES 1

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Cử nhân tài chính – Ngân hàng – Đại học kinh tế quốc dân

Điện thoại: (024) 32595155 (Ext: 398)

Email: van.ha@ftu.edu.vn

 

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây