TIẾN SỸ NGUYỄN NGỌC ĐẠT

Phó Giám đốc Trung tâm 

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Ngoại thương

Giảng viên Marketing, Trường Đại học Ngoại thương

Điện thoại:  (024) 32595155 (Ext: 398)          Email: nguyenngocdat@ftu.edu.vn

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây